Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie

Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie

 Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK, Polskie Towarzystwo Kantowskie, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki UMK, ul. Szosa Chełmińska 83a, Toruń

PROGRAM

Piątek, 29 listopada

9.00 rejestracja

9.15 powitanie uczestników konferencji

9.30-10.00 Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM), Sumienie oświeconych

10.00-10.30 Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS, Rozum i objawienie w filozofii Oświecenia niemieckiego

10.30-11.00 Dr hab. Dorota Leszczyna (UWr),  „Gdy rozum śpi, budzą się demony”. Rzecz o hiszpańskim Oświeceniu

11.00 przerwa na kawę

11.15-11.45 Prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK), Locke, Berkeley, Hume: trzy typy racjonalności

11.45-12.15 Prof. dr hab. Radosław Kuliniak (UWr), Zagadka Władysława Tatarkiewicza

12.15 przerwa na kawę

12.30 -14.00 Rozum Oświecenia – dyskusja

14.00 obiad

Obrady w sekcjach równoległych

15.00- 15.30 Dr hab. Antoni Szwed, prof. UP, Rozum i rozumienie w myśli Matthew Tindala – krytyczne spojrzenie

15.30-16.00 Dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK, Edmund Burke: granice ludzkiego poznania

16.00-16.30 Dr Dariusz Kucharski (UKSW), Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a

***

15.00-15.30 Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (UMK), Rousseau – kwestia rozumienia; rozum

15.30-16.00 Dr Anna Markwart (UMK), Krytyka instytucji w myśli Sophie de Grouchy

16.00-16.30 Mgr Aleksandra Horowska (UWr), Prawo i rozum. Postulaty geometryzacji prawa w XVII i XVIII w. oraz ich ograniczenia

***

16.30 przerwa na kawę

Obrady w sekcjach równoległych

17.00-17.30 Dr hab. Tomasz Kubalica (UŚ), Racjonalność receptywna Johna Locke’a

17.30-18.00 Dr hab. Sławomir Sztajer, prof. UAM, Oświeceniowy sceptycyzm a krytyka religii. Przykład Hume’a

18.00-18.30 Dr Joanna Smakulska (UwB), Nieracjonalność potępiania samobójstwa na podstawie rozważań Davida Hume’a i Jamesa Hillmana

***

17.00-17.30 Dr Dariusz Rymar (UŚ), Aporetyczny charakter estetyki oświeceniowej

17.30-18.00 Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK, Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda

18.00-18.30 Dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK, Intencjonalność sztuki w filozofii Oświecenia

19.00 kolacja

 

Sobota, 30 listopada

9.30-10.00 Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (APS, Warszawa), Polska myśl oświeceniowa o wychowaniu moralnym

10.00-10.30 Prof. dr hab. Halina Święczkowska (UwB), Leibniz i organizacja życia naukowego w Niemczech na przełomie XVII i XVIII wieku

10.30 przerwa na kawę

10.30-11.00 Dr hab. Bogusław Paź, prof. UWr, Rozum i rozumienie w modelu klasycznym i oświeceniowym

11.00-11.30 Prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK), Pytanie Kanta: czy rodzaj ludzki znajduje się w ustawicznym postępie ku dobru

11.30-12.00 Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Etyka Kanta a niemiecka materialna etyka wartości

12.00 przerwa na kawę

12.15-13.30 Rozum Oświecenia – dyskusja  (cz. 2)

13.30 obiad

 

Obrady w sekcjach równoległych

15.00-15.30 Dr Jakub Szczepański (UJ), Ewolucja rozumu według Immanuela Kanta

15.30-16.00 Dr Anna Tomaszewska (UJ), O boskości rozumu na podstawie fragmentów Opus postumum I. Kanta

***

15.00-15.30 Dr hab. Tomasz Sieczkowski (UŁ), Hume’a rozum ateologiczny

15.30-16.00 Dr Bogdan Dziobkowski (UW), Filozofia języka w ujęciu Johna Locke’a

***

16.00 przerwa na kawę

Obrady w sekcjach równoległych

16.15-16.45 Dr Bartosz Żukowski (UŁ), Systematyka czystych pojęć intelektualnych w idealizmie Richarda Burthogge’a

16.45-17.15 Dr Zbigniew Pietrzak (UWr), Laplace-Kant – o metafizycznym i matematycznym sposobie konstruowania przyrody

***

16.15-16.45 Dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS), Karsawina i Szestowa krytyka „czystego rozumu”

16.45-17.15 Dr Katarzyna Krasucka (UwB), Antychryst, geniusz, humanista. Rosyjscy filozofowie religijni wobec rozumu i racjonalizmu oświeceniowego

17.15 przerwa na kawę

Obrady w sekcjach równoległych

17.30-18.00 Dr hab. Bogdan Lisiak, prof. AIK, Whitehead a Oświecenie

18.00-18.30 Dr Miłosz Kudela (UMCS), Oświeceniowe źródła współczesnego naturalizmu metafizycznego

***

17.30-18.00 Dr Anna Dziedzic (UW), Rozum i wspólnota w filozofii Jana Śniadeckiego

18.00-18.30 Dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK, Rozum jako narzędzie wykluczenia

 

18.30 zamknięcie konferencji

19.00 kolacja