Zaproszenie na konferencję: Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy. 15-16 listopada 2018, Toruń

Zaproszenie na konferencję: Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy. 15-16 listopada 2018, Toruń

W 1999 roku Londa Schiebinger opublikowała książkę zatytułowaną Czy feminizm zmienił naukę?, gdzie pokazywała, w jaki sposób rosnąca liczba kobiet naukowców stopniowo przekształcała poszczególne dziedziny naukowe. Chcemy skorzystać z problemów przedstawionych w jej pracy i sformułować wyjściowe – ale nie jedyne – pytania konferencji:

Czy i jak feminizm przekształcił filozofię?
Jak teorie feministyczne zmieniły poszczególne dziedziny wiedzy?
Jak wpłynęły na metodologię badań i na formułowanie priorytetów badawczych?
Jak przyczyniły się do stworzenia ubogacających zwrotów poznawczych, które w konsekwencji zmieniły dynamikę społeczną?
Jakie perspektywy poznawcze stoją przed teoriami feministycznymi? Jakie tradycje teorii feministycznych należy rozwijać, a jakie konstruktywnie przekształcać?

Powyższe pytania rodzą wiele dodatkowych problemów pojęciowych. Co to znaczy, że teoria jest feministyczna? Jaki repertuar narzędzi krytycznych uznajemy za niezbędne, by ją rozwijać? Czy bycie kobietą jest warunkiem koniecznym i/lub wystarczającym do tego, by feministycznie wzbogacać, przekształcać, dekonstruować jakąś dziedzinę? Skoro wiadomo, że kobieta czy kobiecość to fenomeny i pojęcia złożone, a „kobieta” nie równa się „feministka”? Za Janet Kourany można wskazać, że reorientacja tradycyjnych sposobów uprawiania wiedzy oznacza, że wiele klasycznych wartości epistemicznych będzie traktowanych jako mniej ważnych niż wartości, które umożliwiają rozwijanie koncepcji bardziej egalitarnych. Mowa tu wartościach, które promują równość, pluralizm, demokratyzację, sprawiając, że płciowe relacje władzy stają się bardziej widoczne, a wytwarzana wiedza jest użyteczna i bardziej dostępna dla osób podporządkowanych i zmarginalizowanych.

Zależy nam, by konferencja otworzyła niehierarchiczną przestrzeń krytycznego myślenia, przy czym krytykę za badaczką feministyczną Donną Haraway rozumiemy jako zaangażowane współtworzenie wiedzy z innymi, motywowane chęcią zrozumienia i potrzebą wymiany myśli. Uważamy, podobnie jak Karen Barad, że krytyka rozumiana jako stawianie zarzutów oraz wytykanie błędów jest w nauce nadmiernie eksponowana, zanadto przeceniana i nadużywana, za co po części odpowiada formuła naszej socjalizacji, którą teorie i działania feministyczne od lat próbują zmienić.
Zależy nam również, by konferencja odzwierciedlała zróżnicowanie teorii feministycznych, z jakim mieliśmy do czynienia zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj. Dlatego też poza klasycznymi referatami (20 minut+10 minut dyskusji), zachęcamy także do wygłaszania komunikatów, manifestów czy odezw; wywieszania „posterów”, prezentowania komiksów, grafik czy innych form wizualnych, których treść wpisuje się w problematykę konferencji. Za jedyne ograniczenie uznawać będziemy tutaj tematykę konferencji i możliwość spełnienia wymogów technicznych.

Konferencję organizujemy nieprzypadkowo w listopadzie 2018 roku, chcemy bowiem wspólnie świętować stuletnią rocznicę przyznania Polkom czynnych i biernych praw wyborczych.

Anonimowe abstrakty o długości maksymalnie 300 słów prosimy przesyłać w formie załącznika w formacie word na adres teoriefeministyczne@gmail.com. Jako osobny prosimy dołączyć plik z tytułem wystąpienia, danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem, afiliacją, adresem, adresem mailowym), informacją o preferowanej formie prezentacji (referat, komunikat, poster etc.) oraz o wymaganiach technicznych (rzutnik, komputer, tablica etc.).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2018 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy oferują pomoc w znalezieniu noclegu oraz miejsc, w których można zjeść obiad czy kolację :-).

Organizatorzy:
Instytut Filozofii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
Kierowniczki naukowe:
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (IF UMK), dr Marzena Adamiak (IFiS PAN)
Sekretarz naukowy:
mgr Michał Bomastyk (IF UMK)