Wykładu w ramach cyklu Filozofowie w Książnicy

Wykładu w ramach cyklu Filozofowie w Książnicy

Serdecznie zapraszamy na wykład dra hab. Piotra Sikory z UMCS pt. „Treść percepcji a realizm epistemologiczny. Problem metafizyki doświadczenia”, który będzie miał miejsce w Książnicy Miejskiej (ul. Słowackiego 8, sala wykładowa na I piętrze), w czwartek, 13 czerwca 2019 r., o godz. 18:30.

Treść percepcji a realizm epistemologiczny. Problem metafizyki doświadczenia

Specyfika naszego postrzegania, jako kontaktu z jakąś zmysłową treścią powoduje, że tradycyjny spór realizm – idealizm w epistemologii wydaje się kłopotliwy na gruncie rozważań o percepcji. W moim przekonaniu różnorakie stanowiska w filozofii percepcji zawsze muszą zawierać komponent realnej treści, a tym samym nasze pojmowanie realności z perspektywy postrzegania musi ulec delikatnej korekcie. Jeśli filozofia percepcji niemal zawsze odwołuje się do przykładów, to w sferze konkretu szuka uzasadnienia dla swoich tez, te ostatnie zaś niejednokrotnie wykraczają poza problematykę stricte epistemologiczną, co sprawia, iż spór o treść percepcji okazuje się sporem w obszaru metafizyki doświadczenia. W mojej opinii, stanowisko którego bronię, dotyczące pojęciowego charakteru treści nie podważa realizmu epistemologicznego, wręcz przeciwnie – stanowi jego dobre wzmocnienie. Konsekwencją tego jest potwierdzenie znanego wszystkim utożsamienia idealizmu transcendentalnego z empirycznym realizmem – to zaś jest wyraźną tezą metafizyczną. Współczesna, analityczna filozofia percepcji (Sellars, McDowell) nie przez przypadek nawiązuje do powyższego utożsamienia – innymi słowy: krytykując mit danych nie podważa się realizmu, lecz szuka się dlań innego uzasadnienia.

 

Biogram:

Paweł Sikora pracuje w Instytucje Filozofii UMCS w Lublinie. Zajmuje się filozofią percepcji, zwłaszcza z perspektywy Kanta i idealizmu niemieckiego oraz filozofią polityczną libertarianizmu. Autor dwóch monografii: Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, wyd. UMCS, Lublin 2016 oraz Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel – Heidegger, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.