Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 10-11 czerwca 2019

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 10-11 czerwca 2019

W dniach 10-11 czerwca 2019 nasz Instytut gościć będzie Polską Komisję Akredytacyjną, oceniającą jakość kształcenia na polskich uczelniach. Poniżej podajemy harmonogram wizytacji Komisji:

 

PONIEDZIAŁEK, 10.06.2019 miejsce:
8:30-9:00 Spotkanie rozpoczynające z Władzami Instytutu, Uczelni s. 605

Rektorat

9:00-10:00 Praca własna Zespołu Oceniającego (spotkanie organizacyjne) 313 IF
10:00-11:15 Spotkanie z osobami przygotowującymi raport samooceny 311 IF
11:30-12:00 Spotkanie z przedstawicielami samorządu studentów 311 IF
11:30-12:00 Spotkanie z osobą odpowiedzialną za praktyki zawodowe 311 IF
12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:15-14:15 Spotkanie ze studentami ocenianego kierunku s. Polska WH
13:30-14:30 Spotkanie z kadrą dydaktyczną s. Polska WH
14:15-14:45 Spotkanie z przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego 311 IF
15:00-16:00 Spotkanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym 313 IF
15:00-16:00 Spotkanie z zespołem zapewnienia jakości kształcenia 313 IF
  WTOREK, 11.06.2019  
8:30- 9:30 Wizytacja biblioteki i infrastruktury naukowo-dydaktycznej 113 WH
9:00-9:30 Spotkanie z osobą odpowiedzialną za wsparcie osób z niepełnosprawnością DS. 11
9:00- 9:30 Spotkanie z biurem karier DS. 11
9:30-10:00 Spotkanie z osobą odpowiedzialną za umiędzynarodowienie 306 IF
10:00-11:00 Praca własna Zespołu Oceniającego (spotkanie podsumowujące) 313 IF
11:00-11:30 Spotkanie końcowe z Władzami Instytutu, Uczelni s. 319 IF
 
Praca własna Zespołu Oceniającego – między spotkaniami 313 IF
Hospitacja zajęć dydaktycznych – zgodnie z aktualnym harmonogramem