Ukazał się nowy numer czasopisma „Studia z Historii Filozofii”

Ukazał się nowy numer czasopisma „Studia z Historii Filozofii”

Nowy numer czasopisma dostępny na Akademickiej Platformie Czasopism:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/issue/view/1357