Ukazał się nasz przekład książki „Inventing the Future”

Ukazał się nasz przekład książki „Inventing the Future”

Prof. Ewa Bińczyk oraz doktoranci Jakub Gużyński i Krzysztof Tarkowski przełożyli oraz opracowali naukowo książkę Nicka Srniceka i Alexa Williamsa „Inventing the Future. Postcapitalism and a World without Work” (oryginalnie opublikowana trzy lata temu). Pod tytułem „Wymyślając przyszłość. Postkapitalizm i świat bez pracy” książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK, w serii „Polityka w kulturze”.