Ruolf Arnheim, „Dynamika formy architektonicznej”

Ruolf Arnheim, „Dynamika formy architektonicznej”

Rudolf Arnheim, „Dynamika formy architektonicznej”, tłum. A. Grzeliński, D. Juruś, Officyna, Łódź 2016.

book-84