Filozofia

Programy studiów
Dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2019/20:

Program i plan studiów – Filozofia – I stopień (s1) 2019-2020
Program i plan studiów – Filozofia – II stopień (s2) 2019-2020

Dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019:
Program i plan studiów – Filozofia – I stopień (s1) 2016-2017*
Program i plan studiów – Filozofia – II stopień (s2) 2016-2017*

*Uwaga: Program i plan studiów nie uległ zmianie od roku 2016 – stąd w dokumentacji pojawia się odwołanie do roku akademickiego 2016/2017. Jest to jednak program obowiązujący także studentów rozpoczynających studia w roku 2017/2018 oraz 2018/2019.

Dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2015/2016:
Program i plan studiów – Filozofia – I stopień
Program i plan studiów – Filozofia – II stopień

Dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2014/2015:
Program i plan studiów – Filozofia – I stopień (2014/15)
Program studiów – filozofia ogólna – II stopień (2014/2015)
Program studiów – komunikacja społeczna – II stopień (2014/2015)

Dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2013/2014:
Program studiów – filozofia ogólna – I stopień (2014/2014)
Program studiów – komunikacja społeczna – I stopień (2013/2014)