Plany zajęć

Plany zajęć dla kierunku filozofia, semestr zimowy 2019/20 (wersja z 30.9.2019):

I rok s1

II rok s1

III rok s1

I rok s2

II rok s2

Zajęcia fakultatywne, zajęcia do wyboru i seminaria. Lista dotyczy semestru zimowego i uaktualniana jest co semestr. Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny i będą uzupełniane na bieżąco. Aktualne dane dostępne są w systemie USOS .

Przedmioty do wyboru – ogólne zestawienie

Wykłady fakultatywne – semestr zimowy

 • Filozofia i etyka dialogu – dr Piotr Domeracki
 • Sfera publiczna i jej przemiany – dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK
 • Oblicza liberalizmu – dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK
 • Główne idee i pojęcia filozofii historii – prof. dr hab. Marek Jakubowski
 • Polska filozofia dziejów – prof. dr hab. Marek Jakubowski
 • Kierkegaard – źródła i kontynuacje – prof. dr hab. Tomasz Kupś

Zajęcia specjalizacyjne (dla 2 i 3 roku studiów licencjackich)

 • Filozofia religii – prof. dr hab. Tomasz Kupś

Translatoria

 • j. angielski – dr hab. J. Grygieńć, prof. UMK
 • j. francuski – dr hab. K. Kaśkiewicz, prof. UMK
 • j. niemiecki – prof. dr hab. M. Żelazny

Język obcy dla filozofów (s2) – TBA

 • język francuski – dr Marta Chojnacka
 • j. angielski – dr hab. J. Grygieńć, prof. UMK
 • j. niemiecki – prof. dr hab. M. Żelazny

Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym (s2) – TBA

 • Analiza tekstów w j. angielskim – prof. dr hab. Adam Grzeliński i dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK
 • Analiza tekstów w j. niemieckim – dr hab. Rafał Michalski

Seminaria przedmiotowe (dla 1 roku studiów magisterskich)

 • Filozofia zła – dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK
 • Estetyka transkulturowa – dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK
 • Psychoanaliza i bezdroża filozofii – dr hab. Rafał Michalski
 • Wprowadzenie do ontologii formalnej – prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak

Projekt badawczy – TBA

Seminaria licencjackie – TBA

Seminaria magisterskie – TBA

 • sem. 1 – Kinga Kaśkiewicz, Mirosław Żelazny
 • sem. 2 – Marcin Jaranowski
 • sem. 3 – Krzysztof Abriszewski

Wykłady ogólnouniwersyteckie

 •  Semestr zimowy:
  • ????
 • Semestr letni
  • Światopogląd, światoobraz i ideologia w filozofii – prof. dr hab. Tomasz Kupś
  • Filozofia i psychologia egzystencjalna – prof. dr hab. Mirosław Żelazny