Dla Kandydatów – KOGNITYWISTYKA

kogni

 

KOGNITYWISTYKA jest stosunkowo nową, lecz jednocześnie niezwykle dynamicznie rozwijającą się i hojnie finansowaną na świecie dyscypliną naukową. Jej zakres problemowy wyznacza pytanie o naturę umysłu i procesów poznawczych oraz o to, jak określone funkcje poznawcze realizowane są przez biologiczny mózg. Przedmiotem badań kognitywistycznych są zatem między innymi percepcja, myślenie, pamięć, pojęcia, wyobraźnia, empatia czy świadomość. Kognitywiści nie tylko tworzą psychologiczne teorie tych funkcji, ale także poszukują ich neuronalnych podstaw oraz zmierzają do stworzenia modeli obliczeniowych, które umożliwiłyby stworzenie sztucznych systemów poznawczych przypominających ludzki umysł. Tak szeroka perspektywa badawcza łączy się z interdyscyplinarnym charakterem kognitywistyki. Dyscyplina ta opiera się bowiem na założeniu, że zrozumienie czegoś tak złożonego jak umysł wymaga wysiłków badawczych wykraczających poza wąskie granice jednej dziedziny naukowej. Kognitywistyka integruje zatem takie dyscypliny jak psychologia (poznawcza, rozwojowa, ewolucyjna), neurobiologia, informatyka stosowana, sztuczna inteligencja, filozofia czy językoznawstwo.

Studia kognitywistyczne w Instytucie Filozofii UMK dają możliwość nie tylko poznania osiągnięć teoretycznych kognitywistyki, ale przygotowują też do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem najnowszych metod i technik. Budowane obecnie w Toruniu Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii umożliwi naukowcom i studentom dostęp do świetnie wyposażonych laboratoriów oraz korzystanie m.in. z technik neuroobrazowych. Kadra wykładająca na kierunku składa się z najlepszych w Polsce specjalistów. Co więcej, z wykładami regularnie przyjeżdżają najwyższej klasy kognitywiści wykładający na uczelniach Europy i Stanów Zjednoczonych. Cyklicznie odbywają się także prestiżowe, międzynarodowe konferencje z serii „Cognitivst Autumn in Toruń”.

Absolwent kognitywistyki dysponuje najnowszą wiedzą psychologiczną, neurobiologiczną oraz kompetencjami z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji. Wiedzy teoretycznej towarzyszy zdolność do prowadzenia badań z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik. Specyfiką absolwenta kognitywistyki jest interdyscyplinarny wymiar jego umiejętności, polegający na zdolności integrowania wiedzy z zakresu różnych dziedzin i tym samym dający mu często przewagę nad specjalistą w jednej dyscyplinie.

Zdolności kognitywisty dostosowane są do najnowszych trendów na rynku pracy. Wiedza psychologiczna oraz wiedza o metodach badania aktywności mózgu umożliwia zdobycie zatrudnienia jako specjalisty od neuromarketingu. Wiedza z zakresu informatyki stosowanej połączona z wiedzą o procesach poznawczych dają kompetencje do projektowania  nowoczesnych stron internetowych. Program studiów umożliwia też zdobycia kompetencji w zakresie neurorehabilitacji (pomocy w powrocie do zdrowia osobom z zaburzeniami poznawczymi). Absolwent kognitywistyki może też znaleźć zatrudnienie w branży PR, w działach HR dużych firm bądź jako broker informacji.

Szczegóły znajdziesz na stronie: www.kognitywistyka.umk.pl.

 

ZASADY REKRUTACJI

Studia I i II stopnia