Dla Kandydatów

W roku akademickim 2019/2020 Instytut Filozofii UMK w Toruniu oferuje studia na kierunku

Filozofia (studia I i II stopnia)

oraz we współpracy z innymi jednostkami

Medioznawstwo (studia I stopnia)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (studia I stopnia)

Instytut Filozofii prowadzi także studia podyplomowe Etyka. Podstawy – kierunki – problemy oraz Gender Studies. Rekrutacja na studia podyplomowe na rok 2019/2020 została wstrzymana ze względu na obecnie wprowadzane zmiany podstaw prawnych, związanych z tym typem studiów. Studia zostaną wznowione po dostosowaniu do nowych warunków prawnych.

 


ZASADY REKRUTACJI

Studia I i II stopnia

Rejestracja Kandydatów

Internetowa Rejestracja Kandydatów dostępna jest pod tym linkiem.

Masz pytanie dotyczące studiów i rekrutacji?

Napisz do nas: filozofia@umk.pl