Seminarium z zakresu ekofilozofii i bioetyki Zakładu Etyki IF UMK

Seminarium z zakresu ekofilozofii i bioetyki Zakładu Etyki IF UMK

Zakład Etyki zaprasza na Seminarium z zakresu ekofilozofii i bioetyki, podczas którego dr Dariusz Liszewski (UW-M w Olsztynie) wygłosi referat pt.

Wartość „dzikości” – spór o formy ochrony Puszczy Białowieskiej jako spór aksjologiczny

Seminarium odbędzie się w piątek 3 marca o godz. 11.15 w budynku Collegium Minus,  (czytelnia Biblioteki Wydziału Humanistycznego), ul. Fosa Staromiejska 1a.