„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

Kwartalnik „Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, zasłużone i jedno z najstarszych polskich czasopism filozoficznych, został właśnie przyjęty do bazy Scopus. Łamy czasopisma służą prezentacji i wymianie myśli polskiego środowiska filozoficznego oraz promocji międzynarodowej współpracy naukowej. Obok klasycznych artykułów i recenzji, publikowane są w nim także mniejsze formy, takie jak autoreferaty z odczytów i wykładów, komunikaty i sprawozdania czy wiadomości bieżące.