Pierre Bayle, „Słownik historyczny i krytyczny. Wybór”

Pierre Bayle, „Słownik historyczny i krytyczny. Wybór”

Bayle_słownik

Bayle Pierre, Słownik historyczny i krytyczny. Wybór, tłum. K. Kaśkiewicz, A. Grzeliński, Translatorium IF UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.