Konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje

Instytut Filozofii UMK i Toruński Oddział PTF  zapraszają na doroczną konferencję Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje Toruń, 25-26 czerwca 2018 Tematem konferencji są zagadnienia antycznych i średniowiecznych źródeł filozofii XVII wieku oraz kontynuacji jej zagadnień aż po współczesność. Głównym celem konferencji jest dyskusja o aktualnych badaniach filozofii XVII w., jej źródłach i […]

Studiuj

Filozofię

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Studiuj Filozofię
Studiuj Filozofię
Slider
Zaproszenie na wykład ogólnouniwersytecki: Feminizm: teorie i zastosowania

Zaproszenie na wykład ogólnouniwersytecki: Feminizm: teorie i zastosowania

Wykład Feminizm: teorie i zastosowania stanowi wprowadzenie w problematykę feminizmu, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współczesnego. Jego celem jest oswojenie z najważniejszymi nurtami feminizmu (pierwszej fali, drugiej fali oraz tak zwanego post-feminizmu), podziałem teorii feministycznych (na liberalny, radykalny, socjalistyczny, psychoanalityczny, kulturowy, postmodernistyczny, wielokulturowy itd.), podstawowymi pojęciami feminizmu (dotyczącymi podmiotu, klasy, seksualności, języka itd.) oraz celami, jakie stawiają sobie poszczególni badacze i badaczki.

Więcej...