Ważne terminy

20.09 - 15.10.2018: Rejestracje na zajęcia
01.10.2018: Spotkania organizacyjne dla studentów pierwszego roku
02.10.2018: Inauguracja roku akademickiego na UMK
03.10.2018: Inauguracja roku akademickiego dla Wydziału Humanistycznego
od godz. 12.30 03.10.2018: zaczynamy zajęcia

Studiuj

Filozofię

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Studiuj Filozofię
Studiuj Filozofię
Slider
Zaproszenie na wykład ogólnouniwersytecki: Feminizm: teorie i zastosowania

Zaproszenie na wykład ogólnouniwersytecki: Feminizm: teorie i zastosowania

Wykład Feminizm: teorie i zastosowania stanowi wprowadzenie w problematykę feminizmu, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współczesnego. Jego celem jest oswojenie z najważniejszymi nurtami feminizmu (pierwszej fali, drugiej fali oraz tak zwanego post-feminizmu), podziałem teorii feministycznych (na liberalny, radykalny, socjalistyczny, psychoanalityczny, kulturowy, postmodernistyczny, wielokulturowy itd.), podstawowymi pojęciami feminizmu (dotyczącymi podmiotu, klasy, seksualności, języka itd.) oraz celami, jakie stawiają sobie poszczególni badacze i badaczki.

Więcej...