Otwarte zajęcia fakultatywne z filozofii

Otwarte zajęcia fakultatywne z filozofii

Wszystkich zainteresowanych filozofią Studentów i Słuchaczy, w tym także innych niż Filozofia kierunków zapraszamy do udziału w zajęciach fakultatywnych z oferty Instytutu Filozofii UMK w semestrze letnim 2016/2017. Szczegółowe informacje (godziny zajęć, punktacja ECTS) znajdują się w systemie USOS, do którego przekierowuje link z nazwy przedmiotu. Przypominamy, że zajęcia te mogą być zaliczane przez Studentów Wydziału Humanistycznego także jako zajęcia ogólnouniwersyteckie.

W przypadku braku możliwości zapisu drogą elektroniczną – prosimy o bezpośredni kontakt z Prowadzącymi.

Serdecznie zapraszamy!

Nazwa przedmiotu Rodz. Prowadzący Godz.
Aksjologia w Dr hab. Marcin Jaranowski 30
Analiza tekstów z filozofii polityki kon. Prof dr hab. Marek N. Jakubowski 30
Badania kultury współczesnej kon Dr hab. Krzysztof Abriszewski 30
Filozofia egzystencjalna w+ćw Prof. dr hab. Mirosław Żelazny/Mgr Marta Chojnacka 15+30
Filozofia jako sposób życia ćw Prof. dr hab. Jolanta Żelazna 30
Filozofia polityki w+ćw Prof dr hab. Marek N. Jakubowski/Dr hab. Barbara Grabowska 30+30
Filozofia polska II kon Dr hab. Marcin T. Zdrenka 30
Filozofia religii I w+ćw Dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK/mgr A. Kondrat 30+15
Filozofia religii II kon Dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK 30
Filozoficzne aspekty psychoanalizy i psychologii głębi w.+ćw. Prof. dr hab. Jolanta Żelazna/Dr hab. Rafał Michalski 30+30
Główne idee i pojęcia filozofii historii kon. Prof dr hab. Marek N. Jakubowski 30
Hermeneutyka w Dr Piotr Domeracki 30
Kulturowe koncepcje języka kon Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK 30
Lektury ze współczesnej filozofii angielskiej ćw. Dr hab. Aleksandra Derra/Dr Janusz Grygieńć 30
Lektury ze współczesnej filozofii niemieckiej ćw. Dr hab. Rafał Michalski 30
Medykalizacja dyskursu publicznego kon Dr Marcin Leźnicki 30
Ontologia II kon Prof. dr hab. Jarosław Rolewski 30
Rzecz, maszyna czy osoba filozoficzne refleksje na temat zwierząt kon Dr hab. Barbara Grabowska 30
Specyfika humanistyki w Prof. dr hab. Adam Grzeliński 30
Studia nad nauką i techniką w Dr hab. Krzysztof Abriszewski 30
Synkofancja, lizusostwo i przywary pokrewne kon Dr hab. Marcin T. Zdrenka 30
Teoria i narzędzia PR/marketing polityczny w Dr Janusz Grygieńć 30
Zagadnienia filozofii średniowiecznej kon Dr Piotr Domeracki 30
Zło i cierpienie w filozofii Zachodu kon Dr hab. Marcin Jaranowski 30