Otwarte seminarium z etyki – „Przyjaźń obywatelska”

Otwarte seminarium z etyki – „Przyjaźń obywatelska”

Zakład Etyki IF UMK zaprasza na kolejne otwarte seminarium, poświęcone zagadnieniu przyjaźni w perspektywie filozofii polityki. Gościem seminarium będzie prof. Agnieszka Nogal (UW), autorka książki Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy, Warszawa 2009; Kierownik Zakładu Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz gość wygłosi referat pt. „Przyjaźń obywatelska”

Seminarium zaplanowano na piątek 15 grudnia w godz. 16.00-17.30 w sali 319.

Podstawą dyskusji będą ponadto dwie lektury: VIII księga „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa oraz artykuł Sibil Schwarzenbach pt. „Fraternity, solidarity, and civic friendship” dostępny pod adresem:
https://amityjournal.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/127/2015/11/Schwarzenbach-2015.pdf

Serdecznie zapraszamy!