Otwarte seminarium „Elzenberg 2.0” – 16 grudnia

Otwarte seminarium „Elzenberg 2.0” – 16 grudnia

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu Filozofii UMK,
Zakład Etyki IF UMK,
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
oraz redakcja kwartalnika „Ruch Filozoficzny”

zapraszają do udziału w otwartym seminarium pt. „Elzenberg 2.0”, które odbędzie się w sobotę 16 grudnia w godzinach 10.00-16.30 w sali 317 Instytutu Filozofii UMK w Toruniu, ul Fosa Staromiejska 1a.

Nasze spotkanie ma trzy zasadnicze cele:

  1. Podsumowanie wydarzeń naukowych związanych z przypadającymi w roku 2017 rocznicami (130. urodzin oraz 50. śmierci) oraz uhonorowanie Profesora Elzenberga w gronie, które od lat pielęgnuje jego dorobek.
  2. Próba zmierzenia się z formułą tytułu seminarium „Elzenberg 2.0” oraz przekonaniem, że dziedzictwo myśli Henryka Elzenberga musi zostać skonfrontowane z wyzwaniami współczesności. Upływający czas, nieubłaganie spychający dzieło autora Kłopotu z istnieniem na pozycje historyczne stawia przed nami nowe zadania, z których najważniejsze wydaje się konieczność odpowiedzi na pytanie o aktualność tej myśli i jej rolę we współczesnej refleksji humanistycznej. W formule „2.0”, zakładającej być może jakieś przeformułowanie elzenbergowskiego dziedzictwa, jest ukryty także inny przekaz. To przypomnienie o ostatnich dwóch dekadach studiów, spotkań i konferencji, zapoczątkowanych przypadającą w roku 1997 rocznicą (zatem „2.0” znaczy też „20”). Niech nasze seminarium będzie forum nawiązującym do tamtych spotkań i swoistym rozliczeniem, także osobistym, z owym dwudziestoleciem oraz związanym z tym pytaniem: jak bardzo – i czy w ogóle – myślimy i mówimy dziś „Elzenbergiem”?
  3. Skupienie uwagi wokół projektu wydania anglojęzycznego numeru kwartalnika „Ruch Filozoficzny”, który pozwoliłby zaprezentować na forum międzynarodowym wybrane wątki twórczości Elzenberga oraz wyniki badań nad jego dziedzictwem. Chcielibyśmy w planowanym numerze zaprezentować wypowiedzi specjalistów, sprawozdanie z naszej debaty, ale także tłumaczenia wybranych tekstów autora Kłopotu z istnieniem.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w dyskusję na ten temat.

Spotkanie w Toruniu będzie miało charakter seminaryjny. Celowo unikamy formuły konferencji, by wzmocnić element dialogu i zarezerwować czas na nieskrępowaną sztywnym programem obrad dyskusję. Takiej wizji spotkania służyć ma panel dyskusyjny oraz czas zarezerwowany na indywidualne wypowiedzi przybyłych gości.

Ramowy program spotkania prezentuje się następująco:

10.00  otwarcie seminarium
10.10   słowo wstępne – Marcin T. Zdrenka

10.20  Włodzimierz Tyburski (APS)
11.40   Ryszard Kleszcz (UŁ)
11.00   Agnieszka Nogal (UW)
11.20   Helena Ciążela (APS)

11.40    przerwa kawowa

12.00   Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL)
12.40   Marcin Stabrowski (UWr)
12.20   Ryszard Wiśniewski (AJD)
13.00   Mateusz Pencuła

13.30   przerwa

15.00   panel dyskusyjny Jak dzisiaj myślimy i mówimy „Elzenbergiem”

Poza wskazanymi w programie referentami w naszym seminarium zapowiedzieli swój udział: dr Dominika Dzwonkowska (UKSW), prof. Lesław Hostyński (UMCS), dr Mateusz Kucz (APS), dr Iwona Stachowska (APS).

Program i szkic zagadnień do dyskusji podczas panelu można pobrać poniżej:

Elzenberg 2.0 – Ramowy program seminarium

Elzenberg 2.0 – Zagadnienia do dyskusji panelowej

 

Serdecznie zapraszamy!