Oświadczenie Rady Instytutu Filozofii

Oświadczenie Rady Instytutu Filozofii

Oświadczenie

W styczniu 2018 roku jedna z pracownic Instytutu Filozofii złożyła na ręce JM Rektora UMK skargę dotyczącą niewłaściwego traktowania przez innego pracownika Instytutu. Rektor skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, który po zapoznaniu się ze skargą wszczął postępowanie wyjaśniające, zaś pracownik, wobec którego wysunięte zostały oskarżenia, został tymczasowo zawieszony w swoich obowiązkach. Postępowanie prowadzone jest przez odpowiednie komisje i tylko one dysponują kompletem dokumentów, które mogą stanowić podstawę do rozstrzygnięcia sprawy.

Ponieważ zarówno osoba, która złożyła skargę, jak i osoba, wobec której sformułowano zarzuty są pracownikami Instytutu Filozofii, pragniemy w niniejszym oświadczeniu odnieść się do zaistniałej sytuacji. Stanowczo sprzeciwiamy się wszystkim praktykom, które naruszają zasadę wzajemnego szacunku w świecie akademickim. Mamy nadzieję, że wspólne stawianie czoła temu trudnemu problemowi pomoże w walce z różnymi formami przemocy na uczelni, takimi jak mobbing, molestowanie seksualne czy przejawy dyskryminacji. Zgadzając się w pełni z apelem JM Rektora UMK, w Instytucie Filozofii, prowadzimy prace mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym godność osobistą.

Wszelkie niepokojące sygnały, które wskazywałyby na obecność takich praktyk, pochodzące ze strony pracowników, doktorantów czy studentów, powinny być w naszym Instytucie traktowane z należytą troską i skrupulatnością, zgodnie z zasadami uchwalonej przez Rektora UMK polityki antymobbingowej. Wierzymy, że jedynie relacje oparte na wzajemnym szacunku, tolerancji, sprawiedliwości i odpowiedzialności mogą stanowić fundament prawidłowo działającej i współpracującej społeczności akademickiej.

 

Toruń, 24 kwietnia 2018 r.

 

Rada Instytutu Filozofii UMK

 

Zarządzenie JM Rektora UMK w sprawie polityki antymobbingowej