Pracownia Filozofii Brytyjskiej

Pracownicy

Prof. dr hab. Adam Grzeliński

Mgr Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska (studia doktoranckie)

Dr Anna Markwart (grant naukowy)

Dr Marta Szymańska-Lewoszewska (grant naukowy 2013-2018)

Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski

Badania

Badania prowadzone w Pracowni Filozofii Brytyjskiej obejmują przede wszystkim nowożytną filozofię tworzoną na Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza dorobek jej klasyków: Thomasa Hobbesa, Johna Locke’a, George’a Berkeleya, Davida Hume’a i Adama Smitha, a także ówczesną estetykę m. in. przez Shaftesbury’ego, Francisa Hutchesona, Edmunda Burke’a czy Alexandra Gerarda. Intensywnie prowadzone są także prace translatorskie, których celem jest przyswojenie kulturze polskiej nietłumaczonych dotychczas tekstów źródłowych –  zarówno dzieł o zasadniczym znaczeniu dla dziejów filozofii, jak i pism pomniejszych, których znajomość pozwala zrozumieć bogate tło, na  którym powstawały prac najważniejsze. Dlatego też wśród opublikowanych już przekładów znajdują się zarówno  Moraliści i List o entuzjazmie Shaftesbury’ego czy Siris i optyczne eseje G. Berkeleya, ale także krótsze teksty I. Newtona, J. Locke’a, D. Hume’a czy mało znany esej J. Baillie. W nieodległym czasie planowane są również prace nad pierwszym polskim tłumaczeniem najważniejszych dzieł angielskiego osiemnastowiecznego deizmu – m. in. Christianity Not Mysterious J. Tolanda, Reasonableness of Christianity  J. Locke’a i Essay on Free-thinking J. Collinsa. Poza tym zainteresowania pracowników obejmują też estetykę oraz filozofię nowożytną niemiecką i francuską.

Poza prezentacją Pracowni celem niniejszej strony jest gromadzenie informacji na temat polskich badań nad filozofią brytyjską – będziemy wdzięczni za wszelkie uzupełnienia w tym zakresie (można je przesyłać na adres grzelinski@wp.pl).