Władze

Dyrektor Instytutu Filozofii: Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. studenckich i organizacji kształcenia:  Prof. dr hab. Tomasz Kupś 

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. nauki i promocji:  Dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK

Struktura (poprzednia)

Zakład Antropologii Filozoficznej

Kierownik: Prof. dr hab. Jarosław Rolewski
pok. 318, tel. 611 36 64

Dr hab. Rafał Michalski
pok. 318, tel. 611 36 64


Zakład Estetyki

Kierownik: Dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK 
pok. 315, tel. (56) 611 36 71

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny
pok. 315/111, tel. (56) 611 36 71

 


Zakład Etyki

Kierownik: Dr hab. Marcin T. Zdrenka
Dr Piotr Domeracki
pok. 321, tel. (56) 611 36 61

Dr hab. Marcin Jaranowski
Dr Marcin Leźnicki
pok. 322, tel. (56) 611 36 60

Pracownicy emerytowani:
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
Dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Profil Zakładu Etyki na portalu społecznościowym dostępny pod tym adresem.


Zakład Filozofii Polityki

Kierownik: Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski
pok. 307, tel. (56) 611 36 74

Dr hab. Barbara Grabowska
Dr hab. Janusz Grygieńć
pok. 310, tel. (56) 611 36 70


Zakład Filozofii Współczesnej

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Szahaj
pok. 316, tel. (56) 611 36 67

Dr Maciej Kassner (grant naukowy)
Dr Marta Chojnacka
pok. 301, tel. (56) 611 36 68

Zakład Historii Filozofii

Kierownik: Prof. dr hab. Jolanta Żelazna
pok. 308, tel. 611 36 73

Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
pok. 306, tel. 611 36 75
Prof. dr hab. Tomasz Kupś
pok. 308, 611 36 73


Zakład Filozofii Nauki

Kierownik: Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK
Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

pok. 312, tel. (56) 611 36 17


Pracownia Filozofii Brytyjskiej

Dr Anna Markwart (grant naukowy)

Strona Pracowni

pok. 320, tel. (56) 611 36 62


Inne jednostki

Studium Doktoranckie w Zakresie Filozofii

Kierownik: Dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK

pok. 303, tel. (56) 611 36 76


Gender Studies (studia podyplomowe)

Kierownik: Dr hab. Aleksandra Derra
pok. 312, tel. (56) 611 36 17


Etyka. Podstawy – kierunki – problemy (studia podyplomowe)

Kierownik: Dr hab. Marcin Jaranowski
pok. 322 , (56) 611 36 60