miroslaw_zelazny

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny

Zakład Estetyki

pok. 315
tel. (56) 611 36 71
e-mail: zelazny@umk.pl

Studia filozoficzne

Uniwersytet Warszawski, 1977.

Doktorat

Problem metafizyki u Nietzschego i Wagnera (The Problem of Metaphysics in Nietzsche and Wagner), R. Rudziński, UMK, 1982, J. Ożarowski, S. Soldenhoff.

Habilitacja

Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim (Metaphysics of Time and Eternity. The Philosophy of Man in German Idealism), 1991, S. Dziamski, J. Ożarowski, R. Panasiuk, M.J. Siemek.

Funkcje

Przewodniczący Rady Programowej – Studia z Filozofii Niemieckiej, członek Rady Programowej serii filozoficznej wyd. Comer; wykłady – Philips Univ. Marburg (sem. letni 1991), Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz (II 1991).

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kantowskiego.