marek_jakubowskiProf. dr hab. Marek N. Jakubowski

Zakład Filozofii Polityki

pok. 307, tel. (56) 611 36 74
e-mail: marjak@umk.pljakubowscybydg@wp.pl

 

Studia

Historia – UMK 1972.

Doktorat

„Poglądy filozoficzne A. Cieszkowskiego” (A. Cleszkowski’s Philosophy), J. Kuczyński, UW, 1980, rec. A. Sikora, A. Walicki;

Habilitacja

Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. (Philosophy of History as Practical Philosophy. Hegel and Polish ‚Philosophy of Action), UW, 1992 K.  Bal, Z. Kuderowicz, B. Markiewicz, R. Panasiuk.

Wybrane publikacje

Czyn. Przyszłość. Naród. Poglądy filozoficzne A. Cieszkowskiego, Warszawa-Poznań 1989.

“O miłości ojczyzny” Libelta jako odpowiedź na Heglowskie “Zasady filozofii prawa” (aspekt wojny), (w:) A. Kłoskowska (red.), Oblicza polskości , Warszawa 1990.

Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. Bydgoszcz 1991.

Hegel and the End of Philosophy  in the Polish Philosophy of Action of the 1840’s, Hegel-Jahrbuch, 1992.

The Critique of the Revolution as a Metacritique, Hegel-Jahrbuch, 1994.

„Narodowe i uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu, Toruń 2002.

Ciągłość historii i historia ciągłości. Polska filozofia dziejów, Toruń 2004.

(współautorstwo: A. Szahaj), Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2005, 2006.

Funkcje

Kierownik Zakładu Filozofii Polityki

Członek PTF, Internationale Hegel-Gesellschaft, Intemationale Hegel-Vereinigung.

Członek (sekretarz) Rady Programowej publicznego Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w latach 1994-1999.

Członek Rady Redakcyjnej „Filo-Sofija”.

Zainteresowania

Filozofia historii, f. niemiecka, f. polityczna, f. polska nowożytna, Hegel.