Prof. dr hab. Jolanta Żelazna

Zakład Historii Filozofii

pok. 308
tel.: (56) 611 36 73
e-mail: jot_zna@uni.torun.pl caute@poczta.fm

Studia filozoficzne

Uniwersytet Warszawski 1978.

Magisterium

Heideggerowska hermeneutyka języka Dasein, UW 1978.

Doktorat

“Myślenie istotne” M. Heideggera jako kontynuacja nietzscheańskiej filozofii czasu (M. Heidegger”s Concept of Essential Thinking as a Continuation of Nietzschean Philosophy of Time), S.

Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Filozofii i Socjologii, 1996.

Inne publikacje

Spinozjańska teoria afektów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Zainteresowania

Historia filozofii, filozofia XVII w.,niemieckojęzyczna filozofia XIX i XXw., psychoanaliza