Prof. dr hab. Jarosław Rolewski

Zakład Antropologii Filozoficznej

pok. 318
tel. (56) 611 36 64
E-mail: rolewski@uni.torun.pl

Magisterium

(1981) UW filozofia – Logika Hegla jako teoria transcendalno-predyskursywnych sensów

Doktorat

(1986) UW: Przedmiotowość i świat w filozofii krytycznej Kanta, promotor prof. M. Siemek.

Habilitacja

(2000) Wydział Humanistyczny UMK: Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii „późnego” Husserla.

Zainteresowania badawcze

filozofia niemiecka, fenomenologia, Kant, hermeneutyka.