Dr Marta Chojnacka

Zakład Estetyki

p. 315, tel. (56) 611 36 71

e-mail: m_chojnacka@tlen.pl

Absolwentka filozofii (2012) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK.

Asystent w Zakładzie Estetyki IF UMK oraz sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej. Interesuje się współczesną filozofią francuską, psychoanalizą, psychologią egzystencjalną, psychopatologią i terapią filozoficzną. Publikowała m.in. w „Kulturze i Edukacji”, „Przeglądzie Humanistycznym” i w „Studiach z Historii Filozofii”.