tomasz_komendzinski

Dr Tomasz Komendziński

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii

pok. 304
tel. (56) 611 36 70
e-mail: tkomen@umk.pl
Dyżur (semestr letni 2017/18): środa 13.00-14.30; sala 104

Studia filozoficzne
UAM, 1983.

Doktorat
„Znak i jego ciągłość w systemie filozofii Ch.S. Peirce’a. Semiotyka między percepcją a recepcją (Sign and Its Continuity in Ch.S. Peirce’s System of Philosophy. Semiotics Between Perception and Receptton)”, L. Witkowski, UMK, 1995, W. Kalaga, A.Zeidler-Janiszewska.

Publikacje
Fallibilism and Progress of Science, Theoria et Historia Scientiarum, 1,1991; Icon, Mimesis and Simulacrum. Perceptional Contexts, (w:) Semiotics ….. World: Synthesis in Diversity, de Gruyter, Berlin-New York 1995; Znak triadyczny w aspekcie ciągłości interpretacyjnej. Semiotyka Peirce’a między percepcją i recepcją, UMK, Toruń 1995; ok. 50 publikacji (w tym 3 zagraniczne).
Redakcja (od 1991) – Theoria et Historia Scientiarum, Informacje o czasopiśmie
Współredakcja (z prof. A. Szahajem) – Filozofia Amerykańska Dziś (seria wydawnicza) – Informacje o serii

Zainteresowania
f. amerykańska, f. nauk humanistycznych, f. nauki, pragmatyzm, semiotyka, Peirce