Prof. dr hab. Tomasz Kupś

Zakład Historii Filozofii

pok. 111
tel. (56) 611 36 79
e-mail: kups@umk.pl

Magisterium

Filozofia UMK, 1997, Lęk – analizy S. Kierkegaarda i M. Heideggera z odniesieniem do pojęcia wolności

Doktorat

Filozofia UMK, 2002, Kierkegaardowska koncepcja egzystencji

Habilitacja

Filozofia UMK, 2009, Filozofia religii Immanuela Kanta

Wybrane publikacje

Józefa Władysława Bychowca przekład Sporu fakultetów Immanuela Kanta (Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 5), opracowanie naukowe Kinga Kaśkiewicz i Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, ss. 105.

Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku (Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 4), oprac. naukowe: Tomasz Kupś i Dalius Viliūnas; przekład i opracowanie tekstów łacińskich: Joanna Usakiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 785.

Opus postumum Immanuela Kanta, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 293.

Polemiki z Janem Śniadeckim (Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 3), oprac. naukowe Tomasz Kupś i Alexei Krouglov, Toruń 2016, ss. 180.

Immanuel Kant und die kopernikanische Wende in der Philosophie, hrsg. von Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 153.

Józef Maria Hoene Wroński: Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania (Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 2), przekład: Marta A. Chojnacka, Kinga Kaśkiewicz; oprac. naukowe: Marta A. Chojnacka, Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 161.

Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura (Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1), oprac. naukowe Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 260

Jan Święcicki, Listy z Królewca, oprac. naukowe Tomasz Kupś, Toruń 2014, ss. 184.

Karl Jaspers, Rudolf Bultmann, Problem demitologizacji, przekład Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki, redakcja naukowa Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Friedrich Max Müller, Czego mogą nauczyć nas Indie? i inne pisma, wstęp i opracowanie naukowe Tomasz Kupś; przekład B. Arkuszewski, P. Chmielecki, A. Dygasiński, D. Kolasa, T. Kupś, R. Michalski, M. Prończuk; konsultacja filologiczna Barbara Bibik (teksty greckie i łacińskie), Sylwia Gil (transkrypcja sanskrycka), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 439.

Korneliusz Piotr Tiele, Zarys religioznawstwa i inne pisma, przekład wstęp i opracowanie Tomasz Kupś, Toruń 2013, s. 134.

Karl Jaspers, Kierkegaard, przekład i opracowanie Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 243.

Immanuel Kant, Dzieła zebrane, t. 3: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki. Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu, tłum. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, pod kierunkiem Mirosława Żelaznego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 576.

Johann Gottlieb Fichte, O powołaniu uczonego, przekład, wstęp i opracowanie Tomasz Kupś, Toruń 2012, ss. 113.

Religia rozumowa a wiara kościelna w filozofii Immanuela Kanta, [w:] Filozofia Boga, Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc [Seria: Dydaktyka Filozofii, t. 7, red. S. Janeczek], Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 35–52.

Od ontoteologii do krytyki dowodu ontologicznego – ewolucja myśli Immanuela Kanta, [w:] (red.) Stanisław Wszołek, Dowody ontologiczne. W 900. Rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków 2011, s. 139–150.

Pełna bibliografia znajduje się w bazie EXPERTUS

 

Funkcje

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Toruniu

Członek Polskiego Towarzystwa Kantowskiego

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Redaktor naczelny Studiów z Historii Filozofii

Zainteresowania

Filozofia niemiecka XVIII i XIX wieku, filozofia religii, egzystencjalizm, religioznawstwo