Dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK

Zakład Historii Filozofii

pok. 111
tel. (56) 611 36 79
e-mail: kups@umk.pl
Dyżur (semestr zimowy 2017/18): czwartek 8.15-9.45; sala 111/308

Magisterium

filozofia UMK, 1997, Lęk – analizy S. Kierkegaarda i M. Heideggera z odniesieniem do pojęcia wolności, promotor:
dr hab. Jolanta Żelazna, prof. UMK.

Doktorat

filozofia UMK, 2002, Kierkegaardowska koncepcja egzystencji, promotor: dr hab. Jolanta Żelazna, prof. UMK.

Habilitacja

Filozofia UMK, 2009, Filozofia religii Immanuela Kanta

Wybrane publikacje

Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 490.

Ofiara Izaaka w interpretacji Kanta i Kierkegaarda, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2004, s. 353-367.

I. Kant, Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004 (wstęp i współtłumaczenie)

Prawda historyczna, prawda religijna – Lessing i jego kontynuatorzy, [w:] Filo-Sofija, nr 4, 2004, s. 171-190.

I. Kant, Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005 (wstęp i współtłumaczenie).

Pierwsze wydanie wykładów Immanuela Kanta o moralności i religii [w:] I. Kant, Rozprawa filozoficzna o religii i moralności, Toruń 2006.

Immanuela Kanta moralna wykładnia tekstu Biblii, [w:] Filo-Sofija, nr 6, 2006, s. 91-103.

Dwie medytacje filozoficzne – Fichte a Descartes, [w:] Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje (red. J. Żelazna), Toruń 2011, s. 333-344.

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza przekład wykładów Kanta o religii i moralności (język i terminologia), „Studia z Historii Filozofii” 2/2011, s. 167-178.

Od ontoteologii do krytyki dowodu ontologicznego – ewolucja myśli Immanuela Kanta, [w:] red. S. Wszołek, Dowody ontologiczne. W 900. Rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków 2011, s. 139-150.

J. G. Fichte, O powołaniu uczonego, przekład, wstęp i opracowanie T. Kupś, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012

K. Jaspers, Kierkegaard, przekład (wraz z D. Kolasą) oraz posłowie, Wydawnictwo Naukowe UKM, Toruń 2013.

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Przekłady pism Kanta, Fichtego, Schillera, Sawickiego.

Funkcje

sekretarz Wydziałowej Komisji Wydawniczej,
Koordynator Wydziałowy ds. „Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”,
Koordynator Wydziałowy ds. Targów Promocja Edukacyjna,
członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Toruniu
Redaktor naczelny „Studiów z Historii Filozofii

Zainteresowania

Filozofia niemiecka XVIII i XIX wieku, filozofia religii, egzystencjalizm, religioznawstwo