Dr hab. Marcin Jaranowski

Zakład Etyki

pok. 322
tel. (56) 611 36 60
e-mail: Marcin.Jaranowski@uni.torun.pl

Studia

Filozofia, UMK 1999.

Doktorat

S. Kierkegaard a problemy postmodernistycznej filozofii religii (S. Kierkegaard and the Problems of Postmodern Philosophy of Religion). Promotor: A. Szahaj, UMK 2003.

Habilitacja

Wydział Humanistyczny UMK 2015.

Książki

Transcendencja jako ocalenie. S. Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej, Wyd. NOMOS, Kraków 2007.

Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012 (wraz z P. Domerackim i M. T. Zdrenką).

Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

Redakcja: Koncepcje i problemy filozofii zła, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009 (wraz z R. Wiśniewskim).

Wybrane artykuły

Richard Rorty a wiara religijna, „Znak” nr 1/2001.
Ironia i dekonstrukcja w teologii, w: A. Doda (red.), Powaga ironii, Toruń 2004.
Samotność post-metafizyczna, w: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność, UMK, Toruń 2006.
Kondycja moralności w epoce przyspieszenia, w: K. Kalka, A. Papuziński (red.), Etyka wobec współczesnych dylematów, UKW, Bydgoszcz 2006.
Problem postępu moralnego w etyce Richarda Rorty’ego, „Ruch Filozoficzny” z. 3, 2006.
The Limits of Ethnocentric Ethics of Richard Rorty, w: Etyka a współczesność, R. Kozłowski, K. M. Cern (red.), UAM, Poznań 2007.
Etyczny wymiar śmierci w filozofii Emmanuela Levinasa, „Edukacja Humanistyczna”, z. 1, 2007
Bóg-człowiek: nieszczęśliwy związek (inspiracje kierkegaardowskie), „Ruch Filozoficzny”, nr 1, 2009.
Lęk przed ekspresją twarzy: refleksja ‚w ramach’ filozofii Emmanuela Levinasa,  „Filozofia chrześcijańska”, tom 6, 2009.
Zgorszenia, rozczarowania…, w: Koncepcje i problemy filozofii zła, R. Wiśniewski, M. Jaranowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
Holokaust i etyka odzyskiwania, ,,Ruch Filozoficzny”, nr 2/2011
O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań, ,,Ruch Filozoficzny”, nr 2/2014
Victim and guardian: a short ethical reconnaissance, Kultura i Edukacja, nr 2/2016
Lekcja dyscypliny moralnej z ‚Prymatu dobra’ przedstawiona na szarym tle, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, nr 1/2017

Tłumaczenia

Richard Rorty, Sprawiedliwość jako poszerzona lojalność, „Transit” nr 3/1997 (współpraca)
Richard Rorty, Religia jako kres konwersacji, „Znak”, nr 1/2001 (wraz z M. Klebs-Jaranowską).

Staże zagraniczne

University of Leeds, Anglia, wrzesień – październik 2001.

Zainteresowania

Filozofia zła (zwłaszcza zła doznawanego), etyka. Prywatnie: synteza dźwięku.