Dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK

Zakład Filozofii Współczesnej

pok. 301
tel. 611 36 68
e-mail: krzabr@umk.pl

Magisteria
Socjologia: „Hardcore. Między Nirvaną a teodyceą. Analiza ruchu społecznego”
Filozofia: „Szalony Berkeley i struktura współczesnego a-teizmu. Analiza kartezjańskiego odczytywania filozofii Berkeleya”

Doktorat
Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci

PUBLIKACJE

Teksty opublikowane

…a rychłej śmierci postmodernizmowi. Recenzja książki: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Andrzej Szahaj i Stanisław Czerniak, Warszawa, IFiS PAN, 1996, ss. 414, w: Edukacja Filozoficzna, vol. 26, 1997, s. 351-358.

Przekład tekstu: Richard Rorty – Sprawiedliwość jako lojalność wykraczająca poza wąski krąg, współpraca, w: Tranzit, zeszyt 3, wiosna 1997, s. 111-127.

Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej (krótka analiza ruchu hardcore), w: Kultura Współczesna, nr 1(16), 1998, s. 27-42.

Socjologia wiedzy jako możliwy paradygmat dla teorii etniczności, Etnografia Polska, XLII, zeszyt 1-2, 1998, s. 41-50.

Horror i filozofia albo do czego może służyć Lovecraft, w: Daniel Misterek – Tam, gdzie czyha Cthulhu. O przestrzeni naznaczonej w prozie H. P. Lovecrafta, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki, 1999, s. 65-73.

Poza ruchem hardcore, w: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. Janusz Gnitecki i Joanna Rutkowiak, Warszawa-Poznań, 1999, s. 121-132.

Recenzja książki: Josef Mitterer, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przełożyła Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996, w: Ruch Filozoficzny, nr 3/4, 1999, s. 403-408.

Przekład tekstu: Stanley Fish – Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, w: Teksty Drugie, nr 6 (59), 1999, s. 161-173. Także w: Stanley Fish, red. Andrzej Szahaj, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków: Universitas, 2002, s. 121-138.

Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza, w: Ruch Filozoficzny, tom LVII – nr 3/4, 2000, s. 466-478.

Problem Foucaulta. Podmiot, władza i zalecenia właściwego postępowania, w: Filozofia i polityka w XX wieku, red. Marek Szulakiewicz, Kraków: Aureus, 2001, s. 65-78.

Etyka – spojrzenie – „Wielki Brat”, w: Podglądanie Wielkiego Brata, red. Wiesław Godzic, Kraków: Rabid, 2001, s. 47-57.

Przekład tekstu: Hilary Putnam – Pragmatyzm i wiedza pozanaukowa, w: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, red. Urszula Żegleń, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001, s. 13-26.

Filozoficzne struktury „Matrixu”. Miłość (mądrości) w czasach „zarazy”, w: Edukacja w czasach popkultury, red. Wojciech Burszta i Andrzej de Tchorzewski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2002, s. 149-171.

Genetyka kultury, memetyka przyrody albo czy z humanistyki może być jeszcze jakiś pożytek, Recenzja książki: Mariusz Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998, ss. 256, w: Undergrunt. Pismo Artystyczno-Literackie, nr 5 (1/2002), 2002, s. 150-154.

Indywidualizm, wspólnotowość, polityka, współredakcja wraz z Markiem N. Jakubowskim i Andrzejem Szahajem, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2002, ss. 405.

Przekład tekstu: Stanley Fish – Zmiana, Stanley Fish, red. Andrzej Szahaj, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków: Universitas, 2002, s. 251-276.

Inflacja informacyjna i przyspieszenie, w: Głos Uczelni, nr 11 (225), 2004, s. 25.

Recenzja książki: Christopher Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, tłum. Artur Przybysławski, Kraków, Universitas, 2001, ss. 240, w: Ruch Filozoficzny, tom LXI, nr 4, 2004, s. 637-643.

Fundamentalizm humanistyczny. O niektórych konsekwencjach studiów nad nauką i technologią, w: Fundamentalizm i kultury, red. Marek Szulakiewicz i Zbigniew Karpus, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 181-195 (tekst pocięty i przekształcony bez wiedzy i zgody autora).

Czy dialog realizmu z konstruktywizmem może być konkluzywny? Analiza dyskusji wokół książki Propaganda scjentystyczna, w: Ruch Filozoficzny, tom LXII, nr 2, 2005, s. 337-351.

Etyka, polityka i rzeczy, w: Etyka i polityka, red. Dorota Probucka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005, s. 405-418

Ruch hardcore i walka na poziomie historyczności, w: Ikonosfera, nr 1, 2006, Instytut Socjologii UMK, www.ikonosfera.umk.pl.

Pogranicze wykluczanie, krzyżowanie i emigrowanie, w: Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Olsztyn: Colloquia Humaniorum, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 23-45.

Myślenie osamotnione. Współczesna indywidualizacja i kulturowe funkcje filozofii, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006, s. 201-216.

„Budowanie sieci” zamiast „wiedzy”. Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii, w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy i nauki. Tom I, red. Paweł Bytniewski, Mirosław Chałubiński, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 271-286.

Recenzja książki: Odo Marquard, Szczęście w nieszczęściu, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001, ss. 176, w: Ruch Filozoficzny, tom LXII, nr 3, 2005, s. 565-569.

Recenzja książki: Francis Fukuyama, Koniec człowieka, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2004, ss. 312, w: Ruch Filozoficzny, tom LXII, nr 3, 2005, s. 583-588.

Sceptycyzm jako pozytywne stanowisko epistemologiczne, w: Toruński Przegląd Filozoficzny, nr 7/8, 2007, s. 225-240.

Teksty złożone do druku
Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Siecii, monografia.

Inner/intercultural dialog and long-range ethics, w: materiały z 29-go Sympozjum Wittgensteinowskiego w Kirchbergu.

Sytuacje graniczne jako sytuacje logicznie pierwotne w kontekście etyki dalekiego zasięgu, w: materiały z konferencji „Etyka wobec sytuacji krańcowych i granicznych”.

Trzecia fala. Ludwik Fleck i antropologia laboratorium.

Recenzja książki: Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka, w: Ruch Filozoficzny.

Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, w: „Teksty Drugie”.

Kierowanie tłumaczeniem seminaryjnym tekstu: Bruno Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) Sokratycznym Profesorem, w: „Teksty Drugie”.

Interpretacja i etyka dalekiego zasięgu, w: materiały z konferencji „Filozofia i etyka interpretacji”.

W stronę powiązania Teorii Aktora-Sieci i niedualizującego sposobu mówienia Josefa Mitterera, w: „Ruch Filozoficzny”.

Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce
i poza nią, wraz z Łukaszem Afeltowiczem.

Zombie, ostatni sprawiedliwi, pisarze i reproduktorzy. Nowocześni intelektualiści pomiędzy rynkiem a tradycją, w: materiały z konferencji „Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów”.

Zainteresowania

Filozofia kultury i filozofia społeczna