Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

Zakład Filozofii Nauki

Kierowniczka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender

pok. 312
tel. (56) 611 36 76
e-mail: aldewicz@umk.pl

Strona WWW: www.aleksandra-derra.eu

Dyżur (semestr zimowy 2018/19): czwartek 12.30-14.00; sala 312


Studia

Magisterium z filologii polskiej 1998:  Problemy recepcji „Dziennika” Witolda Gombrowicza. Próba monografii, UMK

Magisterium z filozofii 1999: Teoria znaczenia w kontekście sporu między realizmem a antyrealizmem semantycznym. Analiza poglądów Michaela Dummetta UMK

Doktorat

UMK 2005, Wittgensetinowska kategoria użycia we współczesnych teoriach znaczenia

Habilitacja

UMK 2014: Kobiety (w) nauce). Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013

Wybrane, najnowsze publikacje

Książki:

 • Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015.
 • Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.
 • Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.
 • Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Choroba jako problem feministyczny. Płeć w badaniach biologicznych, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 (46)/2017, 307-323.
 • Oszaleć można z tym ciałem [recenzja Ciała – poza Innością i Tożsamością Moniki Rogowskiej-Stangret], „Przegląd Filozoficzno-Literacki”  1(46)/2017, 457-471.
 • Naukowy seksizm nasz powszedni, „Zadra” 1-2 (70-71)/2017, 12-15.
 • Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce, „Ethos” 1 (113)/ 2016, 203-221.
 • Między samokolonizacją, a wykluczeniem: filozoficzne fantazje o kobiecie uprawiającej filozofię, „Czas Kultury”, 4 /2016, 136-148.
 • Kobiety (w) filozofii. (De)konstruowanie tożsamości dziedziny po interwencji feministycznej. W: K. Lewandowska, M. Macudzińska-Kamczycka, J. W. Sienkiewicz (red), (Nie)chciana tożsamość, Toruń: Wydawnictwo UMK 2016, 153-172.
 • Obcość, różnorodność, niepoznawalność i inne ryzykowne sprawy. (O książce Moniki Rogowskiej-Stangret ‘Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej’), „Fabularie” 2 (11)/2016, 78-80.
 • The basic concepts of Fregean semantics. Frege as the father of the contemporary philosophy of language, „Studia Semiotyczne. English Supplement” 2015 (2007), vol. XXVI, 151-168
 • Od empiryzmu do konstruktywizmu. Główne idee, tezy oraz nurty feministycznej filozofii nauki. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, 233-261.
 • Wittgenstein’s Later Work’s Influence on the Methods of Language Research, „Studia Semiotyczne. English Supplement” 2015 (2010), vol. XXVII, 305-328.
 • The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era, „AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, 1/2015, 40-61.
 • Nauka-bogini, naczelne i feminizm. Prymatologia jako poszukiwanie natury człowieka, „AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom. VI, 3/2015, 179-206.
 • Feminizm. Tworzenie poprzez zmianę, „AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, tom VI, 1/2015, 11-15.
 • Laboratorium myślenia współczesnej humanistyki. Na marginesie tekstu Izabelli Bukraby-Rylskiej, „Kultura Współczesna” 2/2015, 108-114.
 • Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin, „Kultura Współczesna” 1(81)/2014, 134-149.
 • The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era, „AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, Vol. VI, No. 1/2015, 40-61.
 • Feminizm. Tworzenie poprzez zmianę, „AVANT. Pismo Awangardy filozoficzno-naukowej”, Vol. VI, No. 1/2015, 11-15.
 • Laboratorium myślenia współczesnej humanistyki. Na marginesie tekstu Izabelli Bukraby-Rylskiej, „Kultura współczesna” 2/2015, 108-114.
 • Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin, „Kultura Współczesna” 2014/1(81), 134-149.
 • Rozpaczliwa kultura wytwarzania sensu zdyscyplinowanym ciałem. Bez końca, „Fabularie” 2014/ 3 (5), 3-8.
 • Why has the Queen of Bees Been the King for so Long? A Few Reflections on the Gender Problem in Science. W: Hajo Greif, Martin Weiss (eds.), Ethics, Society, Politics. Proceedings of the 35th International Wittgenstein Symposium, Berlin, Boston: De Gruyter Ontos 2013, 531-545.
 • Molekularne poskramianie lęków, czyli o płci konstruowanej genetycznie, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013/1 (15), 85-99.
 • Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej. O pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią, „Etyka” 2012/45, 119-133.
 • Obiektywność spleciona z męskością. O języku nauki z perspektywy feministycznej, „Teksty Drugie” 2011/4 (130), 49-69.
 • Ciało w krainie schizofrenicznego kapitalizmu. Lekcja z Michela Foucaulta, Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Rosi Braidotti, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2011/4 (32), 175-193.
 • Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Słodowska”, 2010, tom. XXXV, z. 2, 169-195.
 • Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wątki epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji, „Przegląd Filozoficzny” 2010/2 (74), 27-44.
 • Wittgenstein’s category of use as a starting point for the theory of language, „Cognitive Science and Media in Education”, 2010/1, 139-150.
 • How the Category of Embodiment Transforms the Problems of Philosophy of Language: The Case of Understanding, w: Language and World. Part Two. Signs, Minds and Actions, ed. Volker Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang, Frankfurt, Lancaster: ontos verlag 2010, 235-245.
 • Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem, „Studia Semiotyczne” 2010, tom.  XXVII, 353-373.
 • Ciało-kobieta-różnica w nomadycznej teorii podmiotu Rosi Braidotti, w: Andrzej Kiepas, Elżbieta Struzik (red.), Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, 449-469.
 • Nicht-dualisierende Redeweise und weibliche Subjektivität, w: Alexander Riegler and Stefan Weber (hg.), Die Dritte Philosophie. Kritische Beiträge zu Josef Mitterers Non-Dualismus, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2010, 215-227.

Zainteresowania

współczesna filozofia nauki, problem płci w nauce, feministyczne badania nad nauką i technologią, współczesne ewolucjonistycznie zorientowane badania nad językiem, kognitywistyczne teorie ucieleśnionego, rozproszonego, rozszerzonego enaktywnego poznania i podmiotu