markwart

Dr Anna Markwart

(grant naukowy)

Pracownia Filozofii Brytyjskiej

e-mail: markwart.anna@gmail.com


Absolwentka Filozofii (2009), Socjologii (2010) oraz Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury (2013) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawę doktorską zatytułowaną Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Miłowita Kunińskiego.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na filozofii szkockiego oświecenia oraz nowożytnej filozofii społecznej i moralnej. Interesuje się także filozofią ekonomii oraz myślą społeczną. Aktualnie prowadzi badania poświęcone filozofii Adama Smitha oraz Sophie de Grouchy w ramach grantu Fuga 5 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Publikowała m.in. w „Kulturze i Edukacji”, „Ruchu Filozoficznym” czy „Filo-Sofiji”.

Miłośniczka dobrego jedzenia, zielonej herbaty, kryminałów i kina. Hobbystycznie uczy się języków obcych.