anita_pacholik

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii

pok. 304
tel. 611 36 75
e-mail: anitapacholik@gmail.com,  apz@umk.pl

Dyżur (semestr letni 2017/18): poniedziałek 12.00-14.00; środa 12.00-14.00; sala 101/304

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska  od 16 kwietnia do 16 lipca 2018 r. będzie przebywała na urlopie z powodu wyjazdu jako visiting professor.


 

Studia

Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.
Promotor: prof. dr hab. Max Urchs. Temat pracy magisterskiej: „Lingwistyka kognitywna w ujęciu Jerry’ego A. Fodora”.
Filologia germańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Promotor: prof. dr hab. Urszula M. Żegleń. Temat pracy doktorskiej: „Konceptualne podstawy samowiedzy w świetle wybranych teorii pojęć”

Wybrane publikacje

Książki

Niemiecka analityczna filozofia umysłu, red. Anita Pacholik-Żuromska, tłum. Anita Pacholik-Żuromska, Daniel Żuromski, Rafał Michalski, Alicja Pietras, Marcin Furman, Bartosz Orlewski, Magdalena Bombor, Wojciech Włoch, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

Artykuły naukowe

Dostępne na stronach:

Tłumaczenia

Max Urchs, O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki, (Maschine, Körper, Geist. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft,) Wydawnictwo UMK, Toruń
Gunnar Hindrichs, Próba odpowiedzi na pytanie: Świat bez śmierci – nadzieja, czy obawa? (Beantwortung der Frage: Welt ohne Tod – Hoffnung oder Schreckensvision?), „Analiza i Egzystencja”, 6/07, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Franciszek Sawicki, Ideał osobowości, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 (współtłumaczenie z T. Kupsiem i R. Michalskim)
Immanuel Kant, O odkryciu… (red. M.Żelazny), Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 (współtłumaczenie)

Inne publikacje

Przykłady zadań z rachunku zdań, http://www.us.szc.pl/krysztofiak/?xml=load_page&st=3339

Referaty

Konferencje międzynarodowe

Von Computer bis Geist. Ausgewählte Probleme der Philosophie des Geistes. (GFPS Stip-Seminar, Wilhelmsaue, 17-20. 02. 2005)
Rational Basics of Self-Knowledge (Poster), 8. Tagung der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft KogWis07, Saarbrücken, Niemcy, 18-21. 03. 2007.
The Problem of Intentionality in Consciousness and Attention, 9. Mind-Group Meeting, Max Planc Institute, Frankfurt am Main, Niemcy, 31.10-02.11. 2007.
Die Überlegungen über Körper und Geist auf dem Grund der Relation zwischen Wissen und Kultur, Workshop „Knowledge and Culture“ Instytut Filozofii UMK, Toruń (22.05.2008)
Enactivism and the problem of self-knowledge (Enactivism, a new paradigm?, 6-8, 10. 2008, Toruń)
Proprioception as a kind of self-consciousness, 10. Mind-Group Meeting, Max Planck Institute, Frankfurt am Main, Niemcy, 20-22. 11. 2008
The Problem of Semantic Externalism in Reference to Self-knowledge and First-Person Authority. Zlot Filozoficzny/Philosophers’ Rally, Warszawa, 12. 05. 2007
Self-knowledge and the first-person-authority, Dimensions of knowledge, Rostock-Toruń Workshop, 19.06.2009
Action understanding: From persons to (mirror) neurons and back again, Mirror Neurons. From Actions to Empathy, 14-16. 04.2010, UMK, Toruń. (koreferat z prof. Larsem Schwabe i Prof. Ludgerem Jansenem Uniwersytet w Rostocku)
Meditation and Cognition, międzynarodowe seminarium Culture of Knowledge, 27-28. 05. 2010, IF UMK Toruń.
Meditation, Empathy and Embodiment, 12. Mind-Group Meeting, Zürich, 19-23. 03.2010 (udział)
How do we know the neural correlates of conscioussness and attention? Rostock-Toruń Workshop „Health, Life, and Experts. Knowledge in the Life Sciences” 16-17.06 2011, Universität Rostock.
Thefirst person authority and the determinism of the will, The Consciousness and Volition: 1st InternationalKrakow Conference in Cognitive Science, Kraków, 27-29.09.2012.

Konferencje krajowe

Co znaczy posiadać pojęcie przekonania? – Konceptualne podstawy samowiedzy w teorii Ch. Peacocke’a, I. Forum Kognitywistyczne, Poznań 28.04. 2006 (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Racjonalne podstawy samowiedzy w teorii Christophera Peacocke’a, Konferencja: Świadomość a samowiedza, Warszawa 19.10.2006. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Zagadnienie aprioryczności w aspekcie teorii pojęć, V Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Kraków, 11. 05. 2007.
Autorytet pierwszej osoby a eksternalizm w kontekście współczesnych badań neurobiologicznych. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15-20 września 2008, Warszawa.
Między doświadczaniem siebie a poznaniem siebie, 2-3. 12. 2008 Akademia Pomorska w Słupsku
Problem wolności woli w kontekście założeń naturalistycznych, Konferencja Problemy naturalizmu etycznego, Pobierowo 12.05-13.05.2009
Zagadnienie dostępu poznawczego do własnych stanów mentalnych, Konferencja Spory o (bez)założeniowość filozofii, Ustka 8-9.06.2009

Pobyty stypendialne

2006/ 2007 Stypendium DAAD na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem (6 m-cy)
2004/2005 Stypendium GFPS na Uniwersytecie J. Gutenberga w Mainz (6 m-cy)
2002/2003 Stypendium programu ERASMUS na Uniwersytecie w Konstanz (6 m-cy)
2012  laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Funkcje poza uczelnią

od 30.06.2007 Sekretarz techniczny Komitetu Naukoznawstwa PAN (kadencja 2007-2010)
od 02. 2007 Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
od 2004 Członek Mind Group działającej w ramach Frankfurt Institute for Advanced Studies
od 2012 Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego