uk-flag

Prof. dr hab. Adam Grzeliński

Dyrektor Instytutu Filozofii

Pracownia Filozofii Brytyjskiej

pok. 308, 313
tel. (56) 611 36 73, 611 36 65
e-mail: Adam.Grzelinski@umk.pl

Dyżur (semestr zimowy 2017/18): czwartek 10.00-11.30; sala 313


 

Magisteria

Kreacja postaci we ‚Władcy pierścieni’ J.R.R. Tolkiena, UMK 1995, filologia polska
promotor: prof. dr hab. Andrzej Stoff
Kategoria piękna u A.A.C. Shaftesbury’ego, UMK 1997, filozofia
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny

Doktorat

Shaftesbury i Burke. Zestawienie koncepcji estetycznych, UMK 2000
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny.

Habilitacja

Kategorie ‘podmiotu’ i ‘przedmiotu’ w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej, Wyd. UMK, Toruń 2005

Książki

Obecnie podejmowane badania

  • związki pomiędzy filozofią nowożytną a siedemnastowiecznymi badaniami empirycznymi,
  • empiryzm Johna Locke’a,
  • społeczne aspekty filozofii George’a Berkeleya,
  • angielski deizm,
  • przekłady pism P. Bayle’a, J. Locke’a, F. Hutchesona, G. Berkeleya, D. Hume’a, Shaftesbury’ego.

Funkcje:

Dyrektor Instytutu Filozofii

Zainteresowania

Naukowe: nowożytna filozofia brytyjska (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume, F. Hutcheson) i estetyka (Shaftesbury, G. Santayana).
Pozanaukowe: wyprawy rowerowe.