uk-flag

Prof. dr hab. Adam Grzeliński

Pracownia Filozofii Brytyjskiej

pok. 320
tel. (56) 611 36 62

Dyżury we wrześniu 2019:

środa, 4.09. g. 10.00-11.30, czwartek, 5.09. 10.00-11.30, środa, 18.09. g. 10.00-11.30, czwartek, 19.09, g. 10.00-11.30

e-mail: Adam.Grzelinski@umk.pl


 

Magisteria

Kreacja postaci we ‚Władcy pierścieni’ J.R.R. Tolkiena, UMK 1995, filologia polska
promotor: prof. dr hab. Andrzej Stoff
Kategoria piękna u A.A.C. Shaftesbury’ego, UMK 1997, filozofia
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny

Doktorat

Shaftesbury i Burke. Zestawienie koncepcji estetycznych, UMK 2000
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny.

Habilitacja

Kategorie ‘podmiotu’ i ‘przedmiotu’ w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej, Wyd. UMK, Toruń 2005

Książki

Obecnie podejmowane badania

  • empiryzm Johna Locke’a,
  • społeczne aspekty filozofii George’a Berkeleya,
  • angielski deizm,
  • przekłady pism J. Locke’a, F. Hutchesona, Shaftesbury’ego, H. Home’a, G. Santayany.

Funkcje:

Redaktor naczelny Ruchu Filozoficznego

Zainteresowania

Naukowe: nowożytna filozofia brytyjska (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume, F. Hutcheson) i estetyka (Shaftesbury, G. Santayana).
Pozanaukowe: wyjazdy rowerowe i wyjazdy do opery.