Instytut Filozofii

thinkerInstytut Filozofii UMK powstał w 1991 r. Celem działalności Instytutu jest organizowanie i koordynowanie badań naukowych oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie filozofii oraz dyscyplin pokrewnych, występowanie z ofertą wykładów dla wszystkich kierunków studiów, rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, popularyzowanie wiedzy filozoficznej.

Tradycja

Instytut Filozofii UMK rozpoczął działalność w roku 1991, ale należy podkreślić, że – tak jak cały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (funkcjonujący od roku 1945) jest – z powodów historycznych – bezpośrednim spadkobiercą dziedzictwa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rola, jaką w toruńskim ośrodku filozoficznym odegrali profesorowie Tadeusz Czeżowski oraz Henryk Elzenberg.

Przełomowym momentem w rozwoju Instytutu było – obok samego uruchomienia studiów z filozofii – zorganizowanie VI Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego we wrześniu 1995 roku – pierwszego po transformacji ustrojowej i jak dotąd największego – wzięło w nim udział 800 uczestników – spotkania środowiska polskich filozofów. Od tego momentu Instytut Filozofii, dzięki konsekwentnemu rozwojowi badań naukowych pracowników, profesjonalnej działalności dydaktyczno-organizacyjnej, stał się równoprawnym partnerem najważniejszych ośrodków filozoficznych w kraju. Instytut stał się również ośrodkiem o rozpoznawalnym charakterze, posiadającym swoistą filozoficzną tożsamość, którą kształtują główne kierunki badań.

Dydaktyka

Instytut prowadzi w trybie stacjonarnym trzyletnie studia I stopnia oraz dwuletnie II stopnia z filozofii, a także studia doktoranckie.

Więcej na ten temat w dziale Dla kandydatów.

W ofercie studiów niestacjonarnych Instytutu znajdują się także studia podyplomowe „Etyka. Podstawy-kierunki-problemy” oraz „Gender Studies”. Nabór na studia podyplomowe został wstrzymany w czasie wprowadzania zmian podstaw prawnych dotyczących powoływania i organizacji takich studiów. Zostanie on wznowiony, gdy będzie już możliwe uwzględnienie nowych warunków prawnych.

Działalność dydaktyczna nie ogranicza się do szkolnictwa wyższego. Pracownicy IF UMK aktywnie angażują się w propagowanie wiedzy filozoficznej także w szkołach średnich i środowiskach pozaakademickich (oferta dla szkół średnich, warsztaty dla olimpijczyków, wykłady otwarte oraz współorganizowane z Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu Czwartki z filozofią).

Współpraca z instytucjami naukowymi

W swoim najbliższym otoczeniu instytucjonalnym Instytut Filozofii UMK ściśle współpracuje z Katedrą Logiki UMK, Katedrą Kognitywistyki UMK, Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wielu pracowników Instytutu jest członkami Towarzystwa Naukowego w Toruniu,  zaś w 2012 roku w Instytucie Filozofii odbyło się założycielskie zebranie Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Instytut Filozofii UMK utrzymuje kontakty z wszystkimi ośrodkami filozoficznymi w Polsce i wieloma zagranicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Estonii, Włoszech, Litwie, Ukrainie, Rosji, Holandii, Norwegii i na Węgrzech.

Konferencje, zjazdy, sympozja

Z uwagi na zakres prowadzonych studiów, szeroką współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą oraz dogodne położenie w centrum kraju Instytut Filozofii UMK stał się ważnym miejscem spotkań i wymiany myśli. Wizytówką ośrodka stały się organizowane w Toruniu – począwszy od VI Zjazdu Filozoficznego w roku 1995 – ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, sympozja i otwarte seminaria, których od początku działalności Instytutu zorganizowano kilkadziesiąt (więcej w dziale Konferencje).