Nowy numer „Studiów z Historii Filozofii”

Nowy numer „Studiów z Historii Filozofii”

Ukazał się nowy numer „Studiów z Historii Filozofii” 4(9)/2018.

W numerze między innymi:

– przekłady esejów, kazań i listu George’a Berkeleya,

Zasady działalności Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen…

Raimo Tuomela’s Philosophy of Sociality. An Outline (Gerhard Preyer, Georg Peter)

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/issue/view/1479/showToc