Nowe wydanie Studiów z Historii Filozofii

Nowe wydanie Studiów z Historii Filozofii

Ukazało się najnowsze wydanie Studiów z Historii Filozofii, Vol 10, No 3 (2019): Methodological Problems in the History of Philosophy.

Całość dostępna jest na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/issue/view/1626