Nowa książka A. Markwart

Nowa książka A. Markwart

Ukazała się nowa książka dr. Anny Markwart pt. Bogactwo uczyć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha. Publikacja jest częścią „złotej serii” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa:

 

http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4208/bogactwo-uczuc-moralnych-jednostka-i-spoleczenstwo-we-wzajemnych-oddzialywaniach-w-perspektywie-filozofii-adama-smitha