Polskie Towarzystwo Filozoficzne

par_ptf_toru__

Oddział Toruński PTF jest częścią ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z siedzibą w Warszawie (http://www.ptfilozofia.pl/)

Celem działalności Towarzystwa jest integrowanie środowiska filozofów polskich, prezentowanie wyników badań oraz propagowanie wiedzy filozoficznej.

PTF ma długą i bogatą tradycję, sięgającą końca XIX wieku. Pierwsze, jeszcze nieformalne spotkanie w Krakowie miało miejsce w 1898 roku.

Od wielu lat Toruński Oddział PTF współpracuje z Instytutem Filozofii UMK, z którego gościny korzysta. Organem PTF jest wydawany w Toruniu kwartalnik „Ruch Filozoficzny” – jedno z najstarszych polskich czasopism filozoficznych, ukazujący się od roku 1911.

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest organizowanie publicznych wystąpień poświęconych zagadnieniom filozoficznym. Spis tych wystąpień z ostatnich dwu lat można odnaleźć tutaj.

Władze Oddziału

Dr hab. Ryszard Wiśniewski, em. prof. UMK, Przewodniczący Oddziału
Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK, Skarbnik Oddziału
Dr Piotr Domeracki, Sekretarz Oddziału

Kontakt

PTF O/Toruń
Dr Piotr Domeracki (Sekretarz Oddziału)
Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
email: domp@umk.pl