Polskie Towarzystwo Filozoficzne

par_ptf_toru__

Oddział Toruński PTF jest częścią ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z siedzibą w Warszawie (http://www.ptfilozofia.pl/)

Celem działalności Towarzystwa jest integrowanie środowiska filozofów polskich, prezentowanie wyników badań oraz propagowanie wiedzy filozoficznej.

PTF ma długą i bogatą tradycję, sięgającą końca XIX wieku. Pierwsze, jeszcze nieformalne spotkanie w Krakowie miało miejsce w 1898 roku.

Od wielu lat Toruński Oddział PTF współpracuje z Instytutem Filozofii UMK, z którego gościny korzysta. Organem PTF jest wydawany w Toruniu kwartalnik „Ruch Filozoficzny” – jedno z najstarszych polskich czasopism filozoficznych, ukazujący się od roku 1911.

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest organizowanie publicznych wystąpień poświęconych zagadnieniom filozoficznym. Spis tych wystąpień z ostatnich dwu lat można odnaleźć tutaj.

Władze Oddziału

Dr hab. Ryszard Wiśniewski, em. prof. UMK, Przewodniczący Oddziału
Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, Skarbnik Oddziału
Dr Piotr Domeracki, Sekretarz Oddziału

Kontakt

PTF O/Toruń
Dr Piotr Domeracki (Sekretarz Oddziału)
Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
email: domp@umk.pl