Dziedziny badań

Zainteresowania naukowe pracowników Instytutu Filozofii, skupionych w dziewięciu zakładach (zob. Struktura i Pracownicy) obejmują następujące dziedziny:

 • historia filozofii nowożytnej, a zwłaszcza historia filozofii niemieckiej (Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Husserl, Gadamer), filozofia Spinozy oraz filozofia brytyjska (Hobbes, Locke, Shaftesbury, Berkeley, Hume)
 • historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • filozofia współczesna: szkoła frankfurcka, postmodernizm, neopragmatyzm (Rorty)
 • historiozofia czasów nowożytnych, filozofia społeczna, filozofia polityki,
 • filozofia kultury
 • historia filozofii polskiej XIX i XX wieku, m.in. pozytywizm, Twardowski, Czeżowski, Elzenberg, szkoła lwowsko-warszawska
 • antropologia filozoficzna (m.in. Scheler, Gehlen, Horkheimer)
 • aksjologia, etyka, etyka ekologiczna i środowiskowa, bioetyka
 • estetyka (niemiecka, francuska i brytyjska)
 • filozofia nauki, metodologia, filozofia języka, socjologia wiedzy, studia nad nauką oraz technologią
 • teorie umysłu i kognitywistyka

Publikacje

Wyniki badań przedstawiane są w publikacjach naukowych. Pracownicy Instytutu Filozofii wydają rocznie około 10 książek oraz kilkadziesiąt rozpraw i artykułów naukowych. Sukcesywnie rozwijane są także odrębne serie wydawnicze.

Początkowo Instytut wydawał dwa specjalistyczne periodyki: “Studia z Filozofii Niemieckiej” pod redakcją S. Czerniaka i J. Rolewskiego i “Toruński Przegląd Filozoficzny” pod redakcją J. Pawlaka (do 1995 r. w serii AUNC ukazywały się zeszyty naukowe “Filozofia”).

Od roku 2004 przy aktywnej współpracy Instytutu ukazuje się także, od 1946 roku związany ze środowiskiem toruńskim, kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Ruch Filozoficzny, zaś od roku 2010 – Studia z Historii Filozofii.

Instytut wydaje także we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN Studia Antyczne i Mediewistyczne (od roku 2009, dawniejsze „Studia Mediewistyczne”).