Nabór do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Nabór do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Akademia »Artes Liberales« ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008 i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007, Uchwała nr 248 z dnia 19.03.2010, Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014, Uchwała nr 316 z dnia 18.03.2016). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych  w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia stwarza doktorantom szansę udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
    a także
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (patrz strona główna Akademii) bądź takie studia zamierzają podjąć w roku akad. 2016/2017.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie http://www.aal.edu.pl/node/38. Termin przesyłania ankiet mija 15 września 2017, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9 października 2017 r. w Warszawie.

Wszelkie informacje można uzyskać także u przedstawiciela UMK w Radzie Akademii Artes Liberales, prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego (Instytut Filozofii): adamgrz@umk.pl.