Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim „Teajtecie” na tle myśli sofistycznej, Z.Nerczuk,

Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim „Teajtecie” na tle myśli sofistycznej,  Z.Nerczuk,

MiarajestKazdyZNAS_mZbigniew Nerczuk, Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim „Teajtecie” na tle myśli sofistycznej, Toruń 2009

[Zobacz opis książki i warunki zakupu na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK]