Lista osób rekomendowanych do zawodów trzeciego stopnia XXIX Olimpiady Filozoficznej

Lista osób rekomendowanych do zawodów trzeciego stopnia XXIX Olimpiady Filozoficznej
  1. Bartosz Sobczak, Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie
  2. Pascal Purcel, II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
  3. Wojciech Marczak, II  LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
  4. Anastazja Czermińska, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Wiktor Morawski, ZSO nr 6 im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  6. Maria Izbaner, ZSO nr 6 im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  7. Elwis Degórski, X Liceum Ogólnokształcące  w Toruniu
  8. Zenon Turowski, X Liceum Ogólnokształcące  w Toruniu
  9. Alicja Broncel,  X Liceum Ogólnokształcące  w Toruniu
  10. Alicja Kotkiewicz,  X Liceum Ogólnokształcące  w Toruń