Konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje

Konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje

Instytut Filozofii UMK i Toruński Oddział PTF  zapraszają na doroczną konferencję

Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje

Toruń, 25-26 czerwca 2018

Tematem konferencji są zagadnienia antycznych i średniowiecznych źródeł filozofii XVII wieku oraz kontynuacji jej zagadnień aż po współczesność. Głównym celem konferencji jest dyskusja o aktualnych badaniach filozofii XVII w., jej źródłach i wpływie na myśl filozoficzną kolejnych epok.

Już od momentu ich ogłoszenia, dzieła wiodących myślicieli XVII w., Descartes’a, Spinozy, Leibniza, Pascala, Malebranche’a, Geulincxa, Locke’a i wielu innych, stanowiły przedmiot żywych dyskusji, polemik, kontynuacji, a także źródłowych badań. W pismach ówczesnych filozofów powróciły najistotniejsze tematy i zagadnienia filozofii antycznej i średniowiecznej. Czerpiąc inspiracje od renesansowych uczonych i badaczy, myśliciele XVII w. podejmowali odważne decyzje zmieniające rolę filozofii – z narzędzia posłusznego nadrzędnym celom teologii stała się w ich czasach dziedziną myśli, rozstrzygającą o metodach poszukiwania prawdziwej wiedzy o przyrodzie. W jej odnowionym obrazie mieściło się też pytanie o ziemską naturę człowieka, jego władze poznawcze, o teorię prawdy, o metody, możliwości i granice poznania, wiedzy i języka. Nie pomijano także pytań o relacje człowieka, natury i Boga, o wolność i konieczność, etykę, o istotę religii czy o zagadnienie ustrojów politycznych, tolerancji i wolności sumienia, a także o rolę i znaczenie sztuki i rzemiosła.

*

Konferencja odbędzie się w dn. 25-26 czerwca 2018 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prosimy o przygotowanie 20-minutowych wystąpień, których publikację w postaci monografii planujemy złożyć do druku jeszcze w tym roku. Zgłoszenia referatów z podaniem ich tytułu, krótkiego abstraktu i słów kluczowych prosimy przysyłać do końca maja 2018 r. na adres: jot_zna@umk.pl lub anna.k@doktorant.umk.pl

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł (mieszczą się w niej koszty cateringu i częściowy koszt publikacji). Koszt dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Numer konta do przelewu:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 (Bank Millennium S.A. Warszawa)

z dopiskiem: Filozofia XVII wieku, imię i nazwisko uczestnika

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Adam Grzeliński Adam.Grzelinski@umk.pl

Prof. dr hab. Jolanta Żelazna jot_zna@umk.pl

Mgr Anna Kuszmiruk anna.k@doktorant.umk.pl (sekretarz konferencji)