Immanuel Kant, Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne

Immanuel Kant, Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne

1-Kant_Dziela_1_mImmanuel Kant, Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010

[Zobacz opis książki i warunki zakupu na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK]