Grant NPRH dla prof. Mirosława Żelaznego

Grant NPRH dla prof. Mirosława Żelaznego

Profesor Mirosław Żelazny z naszego Instytutu otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.2) Nagrodzony projekt to „Korespondencja oraz spuścizna rękopiśmienna Immanuela Kanta (‚Dzieła zebrane’ Immanuela Kanta – ostatni etap realizacji projektu)”.

http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/uniwersalia-2-1-i-uniwersalia-2-2-wyniki-konkursow.html