Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, przeł. Z. Nerczuk i M. Olszewski

Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, przeł. Z. Nerczuk i M. Olszewski

PicoGiovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, przeł. Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.

[Zobacz opis książki i warunki zakupu na stronie wydawnictwa]