Filozofia 40+

Filozofia 40+

Bezpłatne studia filozoficzne w Instytucie Filozofii UMK

Odwieczne pytania filozofii „Czym jest prawda, dobro, zło? Co pozwala mi orientować się w świecie? Jak uczynić własne życie bardziej zrozumiałym? Jak odróżnić problemy ważne i błahe?” zawsze niepokoją ludzi dociekliwych i niespokojnych duchem, zarówno młodych, jak i dojrzałych, już osadzonych w życiu. Choć niekiedy codzienne obowiązki spychają owe problemy na drugi plan, powodując, że pozostawiamy „na później” poznawanie samych siebie, własnego człowieczeństwa, jego głębi i ograniczeń, to jednak pytań tych nikt nie zdoła uniknąć.

Dlaczego filozofia?

Studiowanie filozofii pozwala dowiedzieć się, jak z naszymi ludzkimi problemami radzili sobie najwięksi myśliciele świata i podpowiada, które z ich osiągnięć mogą okazać się pomocne dla nas samych.

Filozofia łączy szacunek dla tradycji i krytyczne spojrzenie na współczesność – pozwala zaznajomić się z dorobkiem klasyków, ale także wnikliwie obserwować i rozumieć błyskawicznie zmieniający się świat.

Dociekliwość, ciekawość – te cechy towarzyszą wielu osobom przez całe życie, warto je pielęgnować.

Studia filozoficzne mogą być interesującym uzupełnieniem zdobytego wcześniej wykształcenia – filozofię, stawiającą fundamentalne pytania, w naturalny sposób można łączyć ze zdobytą wcześniej wiedzą, poszerzając jej horyzont.

Studia filozoficzne w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu

Toruński Instytut Filozofii UMK to jeden z najlepszych ośrodków filozoficznych w Polsce – Wydział Humanistyczny, którego częścią jest Instytut, uzyskał w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najwyższą, prestiżową ocenę poziomu naukowego A+

Ciekawe i przystępnie prowadzone kursy – pracownicy Instytutu potrafią zainteresować filozofią; od lat oprócz zajęć dla studentów prowadzimy otwarte wykłady i pogadanki („Czwartki z Filozofią” w Dworze Artusa, audycje w radiowej „Trójce”, spotkania w bibliotekach i szkołach).

Dwa poziomy studiów – zapraszamy na studia licencjackie (I stopnia) i uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) dla osób, które mają dyplom licencjata dowolnego kierunku i chciałyby zdobyć tytuł magistra filozofii.

Elastyczny plan zajęć – studentom 40+ oferujemy możliwość połączenia studiów z pracą zawodową (wykłady i ćwiczenia zaplanowane są po godz. 16.00, w porozumieniu z wykładowcą można ustalić indywidualny tryb przyswajania wybranych treści).

Otwartość – kadra naukowa Instytutu ma duże doświadczenie w kształceniu zarówno osób młodych, jak i dojrzałych, koncentrujących swe zainteresowania na filozofii, ale także studiujących równolegle inne kierunki.

Dogodna lokalizacja i warunki studiowania – Instytut Filozofii znajduje się samym centrum Torunia, w tym samym budynku mieści się doskonale zaopatrzona biblioteka filozoficzna z czytelnią.

 

Chętnie odpowiemy też na wszelkie zapytania: filozofia@umk.pl

Zapisy na studia odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Chcąc zarejestrować się na studia pierwszego stopnia (licencjakie), powinni Państwo wybrać opcję Filozofia s1, na studia drugiego stopnia (magisterskie) – opcję Filozofia s2.