Dziedzictwo współczesnej etyki – Søren Kierkegaard

Dziedzictwo współczesnej etyki – Søren Kierkegaard

Instytut Filozofii UMK w Toruniu – Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej i Zakład Bioetyki i Filozofii Moralnej oraz  Instytut Filozofii UKSW w Warszawie – Katedra Historii Etyki i Katedra Etyki Współczesnej zorganizował 29 maja 2008 roku międzyuczelniane seminarium z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki – Søren Kierkegaard

Głos w dyskusji zabrali:
Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW (Katedra Historii Etyki IF UKSW)
Ks. dr hab. Ryszard Moń, prof. UKSW (Katedra Etyki Współczesnej IF UKSW)
Dr hab. Andrzej Ostrowski (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS Lublin)
Dr Marcin Jaranowski (Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej IF UMK)
Dr Tomasz Kupś (Zakład Antropologii Filozoficznej IF UMK)

Organizatorzy:
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
Ks dr hab. Ryszard Moń, prof. UKSW
Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
Dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Koordynator lokalny:
Dr Marcin T. Zdrenka